EL CONTENEDOR AZUL SE LLAMA CONTENEDOR DE PAPEL Y CARTÓN/EDUKIONTZI URDINARI PAPER ETA KARTOIAREN EDUKIIONTZIA DEITZEN ZAIO